Jdi na obsah Jdi na menu
 


IHČ: přihrávka

19. 2. 2008

      

 Zásady správné techniky přihrávky

Výchozí postoj

Správný přípravný postoj by měl být uvolněný a v klidu. Nízký postoj nebo předklánění jsou obtížné pro rychlý start vpřed i stranou. V momentu nadhozu podávajícího hráče, udělá přijímající hráč krok vpřed. Paže a ruce jsou drženy na těle nebo v jeho blízkosti. Trup je vzpřímený, mírně předkloněný. Nohy: kolena jsou mírně pokrčena, váha na přední části chodidel...

   

Pohyb do střehového postoje

V momentu úderu udělá přihrávač poskok (sérii rychlých poskoků) na urovnání postoje. Poskakování (popř. jiný aktivační pohyb) se odehrává na špičkách chodidel. Paže jsou pohodlně od těla kvůli rovnováze. Trup je mírně předkloněný. Nohy jsou vedle sebe.

  

Poloha paží při pohybu do střehového postoje

Paže se těsně před spojením v loktech napínají. Spojují se již napnuté (nebo jen nepatrně pokrčené před propnutím), tím se vyvarujeme nevhodnému propínání paží před kontaktem s míčem. Pohyb začíná protlačováním ramen dopředu a předklonem hlavy. To má za následek vytvoření tzv. propadlého hrudníku. Trup setrvává v mírném předklonu nebo se předklání ještě o něco více. Nohy jsou pokrčené od sebe – víc než šíře ramen.

 

Střehový postoj (zakončení přípravných pohybů)

Z poskoku přechází hráč do bočního úkroku (při pohybu stranou). Pohyb musí začínat krokem nebo minimálně odlehčením souhlasné nohy, následuje odskok. Pohyb je často jenom přenesením váhy nebo odlehčením směrové nohy. Přihrávač dokončuje pohyb s nohama vedle sebe, připravený buď přihrát nebo udělat další úkrok. Poskok i ukročení umožňují hráči čelní postavení vůči servisu při pohybu a též lehčí zastavení. Na delší vzdálenost se přesunuje během (vpřed i stranou), a to především u míčů zadarmo a krátkých podání. Trup je stále v mírném předklonu.

  

Činnost paží ve střehovém postoji

Paže se nasazují tak, aby se předloktí ocitlo daleko před trupem kvůli prodloužení dráhy tlumení. Úhel napnutých paží je různý vzhledem k rychlosti letícího míče. Trup je stále mírně předkloněný. Nohy jsou pokrčené od sebe – víc než šíře ramen.

   

Pohyb vedoucí ke kontaktu s míčem

Široký postoj je stabilní a umožňuje oběma nohám další drobné korekce. Pohyb k vedoucí ke kontaktu s míčem se děje zpravidla výkrokem (úkrokem) nebo pouhým přenesením těžiště ve fixovaném postoji. Poloha trupu se začíná přizpůsobovat dráze letu. Poloha nohou se přizpůsobuje letu míč. Postoj může zůstat široký (přihrávka v ose těla) nebo se začne měnit a jedna noha směřuje vzad (přihrávka mimo osu těla).Může docházet i k dalším modifikacím (pády, výskok atd.).

   

Akce paží před kontaktem s míčem

Pohyb paží proti míči je minimální nebo žádný. Princip přihrávky je odnímání rychlosti míči, tudíž by pohyb paží proti míči šel proti této logice. Pouze při velmi malé rychlosti letícího míče je možno registrovat velmi nepatrný pohyb paží proti míči, i zde vychází impuls síly z nohou a trupu. Pod pojmem pomalu letícího míče máme na mysli situace při míči zadarmo a krátkém plachtícím podání. Snaha zachovat úhel mezi trupem a pažemi se projevuje i při přihrávce mimo osu těla tím, že trup rotuje, teprve potom se začne úhel trup – paže zmenšovat. Trup je podle situace vzpřímený, předkloněný nebo rotující.

  

Akce těla při kontaktu s míčem

V momentu kontaktu s míčem (částečně už těsně před ním) se nohy napínají a trup napřimuje. To neplatí pro některé velmi krátké míče nebo pro pády. Paže se nepohybují, jsou klidné, do poslední chvíle drží velký úhel vůči trupu. Úhly ve všech kloubech nohou se zvětšují.

  

Akce paží při kontaktu s míčem

Paže se vytočí měkkou částí předloktí nahoru a drží se v těsné blízkosti, zápěstí se tlačí dolů. Kontakt s míčem je proveden v horní polovině předloktí. Paže začínají tlumící amortizační pohyb podle rychlosti letícího míče ramena jsou zatlačena dopředu, lokty fixovány, zápěstí se tlačí k sobě a dolů. Hlava a trup jsou drženy v klidné a stálé poloze determinované letem míče.

  

Akce nohou při a po kontaktu s míčem

Pohyb nohou je u každého odbití aktivní. V tomto případě aktivní pohyb vzad – je dán rychlostí letícího míče. Trup pokračuje v pohybu vzad, buď celý nebo jeho část.

- převzato z webu Volejbalové akademie Zdeňka Haníka (http://www.hanikvolleyball.cz/) -

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář